TERMENE ŞI CONDIŢII FURNIZARE SERVICII MEDICALE

Scopul este de a stabili un set minim de reguli și principii despre cum pot fi accesate serviciile medicale oferite de Clinica pediatrică Sf. Anastasia și parteneri.

Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență naționala, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Prin efectuarea unei programări, respectiv prin prezentarea și acceptarea înregistrării în lista de pacienți care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical, vă exprimați acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de accesare a serviciilor medicale.

I. Principii aplicabile pacienților

 1. Serviciile medicale pot fi accesate de regulă în intervalul orar 7.30 – 19.00 luni – vineri și 8.00 – 12.00 sâmbăta, în incinta Clinicii pediatrice Sf. Anastasia, dacă nu este altfel specificat, în condițiile disponibile pe site-ul www.pediatrieanastasia.ro Programul de funcționare poate fi modificat de către Clinica pediatrică sf. Anastasia sau parteneri după cum va considera de cuviință.
 2. În funcție de condiții administrative sau organizatorice, accesul la unele servicii poate fi limitat sau restricționat pentru anumite perioade de timp.
 3. Termenul de eliberare a rezultatelor este comunicat la recepție și variază în funcție de serviciul solicitat.
 4. Pentru urgențe medicale, vă recomandăm să vă adresați celei mai apropiate unități medicale cu profil de urgență. Clinica nu este autorizată ca Unitate de Primiri Urgențe, în sensul definit de lege.
 5. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurari de Sănătate cu care Clinica pediatrică sf. Anastasia se află în contract sunt disponibile în limita fondurilor existente, în condițiile stabilite în contractele cadru.
 6. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile vă rugăm să ne detaliați cazul dumneavoastra la adresa office@pediatrieanastasia.ro. Mesajul dumneavoastra va fi preluat și vor fi investigate cele relatate, urmând ca un răspuns scris să vă fie oferit în cel mai scurt timp cu putință. Pacienții nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din recepție și a managementului din locație pentru rezolvarea reclamațiilor.
 7. Scopul nostru este de a oferi acces pacienților la servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical poate să difere de rezultatul dorit de pacienți. Întotdeauna pacientul are dreptul să primească o a doua opinie medicală.

II. Reguli aplicabile pacienților

 1. Pacientul va  respecta programul cabinetelor, fără a putea face sesizări legate de faptul că nu au fost lăsați să intre în clinică înainte de începerea programului sau după terminarea lui.
 2. Pacienții asigurați CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS  doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente: cardul de asigurat CAS; biletul de trimitere emis în condițiile CAS, și cartea de identitate.
 3. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, după identificarea pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pașaport cu poză. Pentru eliberarea rezultatelor către o altă persoană decât pacientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare. În cazul pacienților fără discernământ, informațiile vor fi prezentate aparținătorilor / reprezentanților legali. Fiecare pacient / aparținător are obligația de a solicita informații suplimentare la recepția Clinicii pediatrice sf. Anastasia.
 4. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale a unui pacient minor, se pot face numai după identificarea pacientului și a aparținătorului care însoțește minorul, cu prezentarea unor documente.
 5. La înregistrarea pacienților minori în vederea accesării serviciilor medicale, în sistemul informatic, părintele/reprezentantul legal/aparținătorul/persoana care solicită programarea va comunica datele de identificare ale părinților sau al reprezentantului legal al pacientului minor.
 6. Pacienții înțeleg că informațiile referitoare la serviciile medicale și prețurile acestora, obținute telefonic sau pe site-ul www.pediatrieanastasia.ro sau prin mesagerie electronică, au doar scop informativ. Întotdeauna va prevala contractul semnat cu pacienții sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de prețuri afișată la recepții. În funcție de specificul fiecărui caz medical și de serviciile medicale efectiv oferite, costul final al serviciilor poate varia.
 7. Pentru serviciile medicale care sunt accesate pe bază de programare, aceasta se realizează telefonic la numerele de telefon comunicate și afișate pe  www.pediatrieanastasia.ro sau prin prezentare la clinică. Înainte cu 24 h, personalul Anastasia va suna pentru confirmarea programării la numărul de telefon de contact al pacientului. Programarea poate fi anulată de personalul Anastasia în cazul în care pacientul nu răspunde sau nu confirmă programarea când este apelat telefonic. În situaţia în care nu putem respecta, din motive justificate, data şi ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, pacientul va fi anunțat.
 8. În situaţia în care pacientul nu poate respecta, din motive justificate, data şi ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va contacta și anunța anularea programării, utilizând orice metodă de contact pusă la dispoziție de Clinica Sf. Anastasia.
 9. Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să nu lase copiii nesupravegheați. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele evenimente în care copiii se accidentează datorită neatenției tutorilor.
 10. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva personalului și a celorlalte persoane din incintă sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor clinicii, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a clinicii Anastasia, nu sunt tolerate. În cazul în care pacientul sau aparținătorii acestuia săvârșește una din faptele, actele menționate mai sus, personalul va solicita imediat evacuarea pacientului / aparținătorilor acestuia din incinta locației. În cazul unei situatii conflictuale, angajații clinicii vor putea solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de pază și protecție și/sau intervenția Poliției.
 11. Este interzis fotografiatul, înregistrarea video și audio, atât în spațiul de așteptare, recepție cât și în cabinetele medicilor/asistenților, fără permisiunea prealabilă scrisă a acestora.
 12. Suspendarea furnizării Serviciilor Medicale se face în următoarele situații, nelimitativ:

(i) Pacientul nu a achitat facturile emise;

(ii) în cazul art. 10 – 11 de mai sus;

(iii) pacientul a încălcat oricare alte obligații contractuale și/sau Termenii și Condițiile de accesare a Serviciilor Medicale;

(iv) în alte cazuri prevăzute în lege.

13. În cazul investigațiilor în care este necesar acordul exprimat în scris sub forma de consimțământ medical, lipsa semnăturii pacientului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz în care se va opri furnizarea serviciilor medicale solicitate.